Oeko-Tex Standard 100 ve organik boyama sertifikasına sahip olan “Botaş Nehir Boya Emprime Sanayi Ticaret A.Ş.” üretiminin her aşamasında doğaya saygılı, insan sağlığına zarar vermeyen ve doğal kaynak tüketimini azaltan yöntem ve teknolojileri ile üretimini gerçekleştirmektedir.

Çevre kirliliğinin azaltılması, kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması konusunda tüm çevre ile ilgili kanuni ve idari yönetmeliklere uygun olacak şekilde faaliyetini sürdürmektedir.

Toplumsal sorumluluk, çevreye duyarlılık, bilinçli, kaliteli ve temiz üretim anlayışını kendisine görev edinen Botaş Nehir;

      • Tüm faaliyetlerinde çevresel yükümlülüklere uymayı ,
      • Çalışanlarının çevresel sorumluluk ve bilinç içinde çalışmasını,
      • Çevresel standartlarını sürekli olarak geliştirmeyi, başlıca misyonu olarak belirlemiştir.

Atıkların Geri Dönüşümü

Üretimimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler alarak, tekrar kullanımını ve geri kazanım imkanları sağlayarak kaynak tüketimimizi azaltmaktayız.

Isı geri kazanım sistemimiz sayesinde prosesten çıkan sıcak atık suların ısısından yararlanılarak buhar sarfiyatımızı minimize etmekteyiz. Kazan ve jeneratör bacalarımızdan çıkan sıcak  atık hava ile proses sularımızı ısıtmaktayız. Yine kompresörlerimizden çıkan sıcak atık hava ile işletmenin belirli bölümlerini ısıtmaktayız. Gerek boyahane proseslerimiz, gerek terbiye bölümlerine yaptığımız ekstra yatırımlarla enerji tasarrufları ve kumaş firelerinin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız ile de gerek şirket, gerekse ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.

Her türlü kağıt, plastik, demir v.b hurda atıklarımızı önce şirket içerisinde değerlendirmek için uygun olup olmadığı kontrol edilmekte, ayıklama sonrasında geri dönüşümlü ürün imalatçılarına satış yapılmaktadır.